यष्टिरक्षक.

उपवर्ग

या वर्गात फक्त खालील उपवर्ग आहे.