वर्ग:मराठी विकिबुक्स बंधूप्रकल्पात स्थानांतरीत करावयाचे लेख

या वर्गातील लेख अथवा त्यातील मजकुर कसे करावे अथवा पाठ्यपुस्तक सदृश्य असल्यामुळे मराठी विकिबुक्स या बंधूप्रकल्पात स्थानांतरीत करण्याचे प्रस्तावीत आहे.

  • विशेष:संपादन_गाळणी/43 (फाल्स पॉझिटीव्ह टाळण्यात १००% यशस्वी नसलीतरीही) स्थानांतर योग्य लेखांना टिपण्याचा बऱ्यापैकी प्रयत्न करते.


"मराठी विकिबुक्स बंधूप्रकल्पात स्थानांतरीत करावयाचे लेख" वर्गातील लेख

एकूण ८८ पैकी खालील ८८ पाने या वर्गात आहेत.