ह्या वर्गासाठी मुख्य लेखः फिलाडेल्फिया.

उपवर्ग

एकूण २ उपवर्गांपैकी या वर्गात खालील २ उपवर्ग आहेत.