त्रिपिटक हा बौद्ध धर्माचा अत्यंत महत्त्वपूर्ण ग्रंथ आहे.