हा वर्ग उपसंस्कॄती (इंग्लिश: Subculture, सबकल्चर ;) या विषयाबद्दल आहे.

उपवर्ग

या वर्गात फक्त खालील उपवर्ग आहे.