वर्ग:इ.स. १८९६ मधील समाप्ती

अमर्याद गरजा (हाव) आणि मर्यादित, दुर्मिळ व पर्यायी उपयोगाची साधने यांचा मेळ घालणार्या मानवी प्रयत्नांचा असल्यास करणारे शास्त्र म्हणजे अर्थशास्त्र होय.


या वर्गात अद्याप एकही लेख नाही.