वन्यजीव संरक्षण (परीशिष्ट) कायदा

(वन्य जीव संरक्षण कायदा या पानावरून पुनर्निर्देशित)

वन्यजीव (संरक्षण) कायदा,१९७२

 वन्यजीवांची अवैध शिकार आणि तस्करी रोखण्यासाठी भारत सरकारने वन्यजीव (संरक्षण) कायदा,१९७२ पारित केला.