वडाळा हा मुंबईचा एक भाग आहे. हा भाग मुंबईच्या हार्बर लाईन रेल्वेमार्गावरील प्रमुख ठिकाण आहे. येथे एसआयडब्ल्युएस कॉलेज, विद्यालंकार कॉलेज, एसएनडीटी, डॉ बाबासाहेब आंबेडकर कॉलेज, इ. शैक्षणिक संस्था आहेत.

Dosti acres wadala.jpg

हे सुद्धा पहा संपादन