२००३ च्या स्पेस शटल कोलंबियातील यात्री.

लॉरेल क्लार्क