लाँग्ट्लाइ

(लॉँग्ट्लाइ या पानावरून पुनर्निर्देशित)

लॉँग्ट्लाइ हे भारताच्या मिझोरम राज्यातील एक शहर आहे.

हे शहर लॉँग्ट्लाइ जिल्ह्याचे प्रशासकीय केंद्र आहे.