लघ्वणु

(लेप्टॉन या पानावरून पुनर्निर्देशित)

लघ्वणु (लेप्टॉन) एक मूलभूत कण आहे.