लीना दामले या मराठीत खगोलशास्त्राची माहिती देणारी पुस्तके लिहितात.

पुस्तके संपादन

  • अंतरिक्षाच्या अंतरंगात
  • कथारूपी खगोलशास्त्र
  • नक्षत्रकथा
  • वेध अंतराळाचा