हा लेख १९१८-१९४६ या काळातील सोवियेत संघाच्या सैन्याबद्दल आहे.

सोवियेत संघाच्या सैन्याला लाल सैन्य असे नाव होते.

महत्त्वाची युद्धे संपादन

युद्ध शत्रू तारीख
रशियाचे यादवी युद्ध   रशियाचे प्रजासत्ताक (१९१७) इ.स. १९१७ - इ.स. १९२३
पोलंड-रशिया युद्ध   पोलंड इ.स. १९१९ - इ.स. १९२१
चीन-रशिया युद्ध (१९२९)   तैवान इ.स. १९२९
हिवाळ्यातील युद्ध   फिनलंड इ.स. १९३९ - इ.स. १९४०
दुसरे महायुद्ध अक्ष राष्ट्रे इ.स. १९३९ - इ.स. १९४५
युक्रेनचे स्वातंत्र्ययुद्ध   युक्रेनचे जनतेचे प्रजासत्ताक इ.स. १९१७ - इ.स. १९२१
लिथुएनिया-रशिया युद्ध   लिथुएनिया इ.स. १९१८ - इ.स. १९२१
ऑगस्ट विद्रोह जॉर्जिया स्वातंत्र्य समिती इ.स. १९२४
स्पेनचे यादवी युद्ध स्पॅनिश राष्ट्रवादी इ.स. १९३६ - इ.स. १९३९
खसन तलावाचे युद्ध   जपान इ.स. १९३८
खलकीन गोलचे युद्ध   जपान इ.स. १९३९
इली विद्रोह   तैवान इ.स. १९४४ - इ.स. १९४९