लहान कोरल (इंग्लिश:Eurasian Whimbrel; हिंदी:छोटा गोंघ, छोटा गुलिंदा) हा एक पक्षी आहे.

लहान कोरल
चिल्का सरोवरातील लहान कोरल

ओळखसंपादन करा

हा पक्षी हुबेहूब कोरलसारखाच; परंतु आकाराने लहान असतो. त्याच्या काळ्या डोक्यावर मधोमध पांढुरकी पट्टी, पांढुरक्या भुवया, चोच लहान असते. डोक्यावर रुंद काळे पांढरे पट्टे असतात. पिसांचा वर्ण गर्द आणि तपकिरी असतो. शेपटीवर असलेला पांढुरका त्रिकोण अस्पष्ट, पंखांखाली रंग पांढरा शुभ्र आणि त्यावर धुरकट रंगाचे पट्टे असतात.

वितरणसंपादन करा

हे पक्षी भारतीय उपखंड, श्रीलंका, मालदीव, लक्षद्वीप, अंदमान आणि निकोबार बेटांच्या समुद्रकिनाऱ्यावर हिवाळी पाहुणे असतात.

निवाससंपादन करा

ते दलदली, सागरकिनारे, चिखलाणी अश्या भागात वास्तव्य करतात.

संदर्भसंपादन करा

  • पक्षिकोश - मारुती चितमपल्ली