मुख्य मेनू उघडा

रोगप्रतिकार शक्ती वाढवण्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या जैविक पदार्थास लस असे म्हणतात.

लस दिल्याने बऱ्याच रोगांच्या जिवाणू पासून बचाव होवू शकतो.