"उचल्या" ह्या पारधी समाजाचे अस्वस्थ करणारे चित्रण असलेल्या अतिशय गाजलेल्या कादंबरीचे लेखक.

लक्ष्मण गायकवाड

प्रकाशित साहित्यसंपादन करा

  • उचल्या
  • उठाव
  • परिघाबाहेर
  • वकिल्या पारधी

पुरस्कारसंपादन करा

१९८८ सालाचा साहित्य अकादमी पुरस्कार 'उचल्या' साठी.

इतरसंपादन करा

  • लक्ष्मण गायकवाड यांनी ज्ञानपीठ विजेत्या महाश्वेता देवींबरोबर पारधी समाजासाठी कार्य केले आहे.

बाह्य दुवेसंपादन करा


कृपया स्वत:च्या शब्दात परिच्छेद लेखन करून या लेखाचा / विभागाचा विस्तार करण्यास मदत करा.
अधिक माहितीसाठी या लेखाचे चर्चा पान, विस्तार कसा करावा? किंवा इतर विस्तार विनंत्या पाहा.