Imbox content.png
हा विभाग/लेख सामान्य उल्लेखनीयता मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अनुरूप नाही. कृपया या विषयाबद्दल विश्वसनीय स्रोत जोडून या लेखाची उल्लेखनीयता सिद्ध करण्यात मदत करा. जर याची उल्लेखनीयता सिद्ध केली जाऊ शकत नसेल, तर हा लेख दुसऱ्या लेखात एकत्रीत / पुनर्निर्देशित केला जाऊ शकतो किंवा थेट काढून टाकला जाऊ शकतो याची नोंद घ्यावी.
Imbox content.png
ह्या लेखाला एकही संदर्भ दिला गेलेला नाही. विश्वसनीय स्रोत जोडून या लेखातील माहितीची पडताळणी करण्यात मदत करा. संदर्भ नसल्याने प्रस्तुत लेखाची उल्लेखनीयता ही सिद्ध होत नाही. संदर्भहीन मजकूराची पडताळणी करता येत नसल्याने व उल्लेखनीयता सिद्ध होत नसल्याने हा लेख काढून टाकला जाऊ शकतो याची नोंद घ्यावी. संदर्भ कसे निवडावेत याची माहिती येथे मिळेल तर संदर्भ कसे जोडायचे याची माहिती आपल्याला येथे मिळेल.

डाॅ. र.रा. गोसावी हे प्रामुख्याने संत वाङ्मयावर लिहिणारे मराठी लेखक होते.

र.रा. गोसावी यांची पुस्तकेसंपादन करा

  • पाच भक्तिसंप्रदाय
  • सकल संतगाथा (दोन खंड)
  • श्रीसमर्थ आणि समर्थ संप्रदाय (सहलेखक - अच्युत बळवंत कोल्हटकर)
  • समर्थ रामदासविरचित मनाचे श्लोक
  • श्री समर्थ रामदासांचे सार्थ व समग्र वाङ्‍‍मय (सहलेखक - इंदू लिमये, चं. प. भिशीकर, मेघश्याम सावकार, चिंतामणराव देशमुख
  • समर्थांचे पदवाङमय (खंड १ ते ४)