रूपनगर जिल्हा

भारताच्या पंजाब राज्यातील एक जिल्हा.


रूपनगर हा भारताच्या पंजाब राज्यातील जिल्हा आहे. याचे प्रशासकीय केंद्र रूपनगर येथे आहे.

चतुःसीमा

संपादन