रुद्रपुर भारताच्या उत्तराखंड राज्यातील एक शहर आहे.

हे शहर उधमसिंग नगर जिल्ह्याचे प्रशासकीय केंद्र आहे.