२००३च्या स्पेस शटल कोलंबियातील यात्री.

रिक डी. हसबंड