रिक डी. हसबंड

२००३च्या स्पेस शटल कोलंबियातील यात्री.