राष्ट्रीय महामार्ग २०८


राष्ट्रीय महामार्ग २०८ (National Highway 208) हा भारतामधील एक प्रमुख राष्ट्रीय महामार्ग आहे.

राष्ट्रीय महामार्ग २०८
मार्ग वर्णन
देश भारत ध्वज भारत
लांबी १५८ किलोमीटर (९८ मैल)
देखरेख भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
सुरुवात कुमारघाट
शेवट सब्रूम
स्थान
राज्ये त्रिपुरा