राष्ट्रीय अपस्मार दिन

१७ नोव्हेंबर हा भारतामध्ये राष्ट्रीय अपस्मार (Epilepsy) दिन म्हणून पाळला जातो. हा आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी दिनही आहे.