रायबरेली

भारताच्या उत्तर प्रदेश राज्यातील एक शहर.
हा लेख राय बरेली शहराविषयी आहे. राय बरेली जिल्ह्याच्या माहितीसाठी येथे टिचकी द्या


राय बरेली भारताच्या उत्तर प्रदेश राज्यातील एक शहर आहे.

हे शहर राय बरेली जिल्ह्याचे प्रशासकीय केंद्र आहे.