रायगडाला जेव्हा जाग येते

रायगडाला जेव्हा जाग येते हे वसंत कानेटकरांनी लिहिलेले मराठी नाटक आहे. हे पुस्तक पॉप्युलर प्रकाशनने प्रकाशित केले आहे.