रामाचा शेला ही साने गुरुजी यांची कादंबरी आहे. या कादंबरीत साने गुरुजींनी प्रेम, विधवा विवाह अस्पॄश्योद्धार इत्यादी विषय हाताळले आहेत. ही कादंबरी पहिल्यांदा इसवी सन १९४४ मध्ये कॉन्टिनेंटल प्रकाशनाद्वारे प्रकाशित करण्यात आली.

रामाचा शेला
लेखक साने गुरूजी
भाषा मराठी
साहित्य प्रकार कादंबरी
प्रथमावृत्ती १९४४