राणी वेलू नचियार ही भारतात सर्वप्रथम स्वातंत्र्य मिळवणारी राणी होती. तिचे राज्य आजच्या तमिळनाडू येथे होते. ती 1780. वेलू नचियार काही वर्षांनंतर मृत्यू पावली. त्या आधी तिने राज्य चालवण्यासाठी मारुडू हा भाऊ यास अधिकार मंजूर, केले होते. तिच्या मृत्यूची अचूक तारीख माहीत नाही.

बालपणसंपादन करा

व्यक्तिमत्त्वसंपादन करा

जीवनसंपादन करा

स्वातंत्र्ययुद्धसंपादन करा

राणीच्या इतिहासावर लिहिली गेलेली पुस्तके, काव्ये, चित्रपट, नाटकेसंपादन करा

हे ही पाहासंपादन करा