राजहंस (इंग्लिश: goose) हा हंसासारखा दिसणारा पक्षी आहे.

BarheadedGoose2

हा आकाराने कलहंसापेक्षा लहान असतो तो रंगाने पिवळट राखी असतो .डोक्यावर दोन काळे पट्टे असतात .पंखावर काळ्या रेषा शेपटीचे मूळ आणि टोक पांढरे असते .चोच नारिंगी पिवळी व पाय पिवळे असते .

वितरण

संपादन

हे हिवाळी पाहुणे असतात .ते उत्तर भागात ते पाकिस्तान आणि काश्मीर ,पूर्वेकडे बांगला देश ते ब्रह्मदेश दक्षिणेकडे चिलका सरोवर ,ओरिसा , गुजरात आणि दख्खन भागात दुर्मिळ तसेच कर्नाटक भागात अल्प संख्येत नियमितपणे आढळतात

निवासस्थान

संपादन

मोठ्या नद्या ,सरोवर ,धण्याची शेती आणि गवती कुरणे

संदर्भ

संपादन

पक्षिकोश

लेखकाचे नाव -मारुती चित्तमपल्ली