रहिमतपूर हे महाराष्ट्रातील सातारा शहराजवळचे एक गाव आहे.

रहिमतपूरचे प्रशासन नगरपालिका पाहते.या नगर पालिकेची स्थापना इ.स १८५३ मध्ये झाली असून ती भारतातील 1 ल्या क्रंमाकांची नगरपालिका ठरते.[ संदर्भ हवा ]