रशिया-तुर्कस्तान युद्ध (१८०६-१८१२)

तुर्कस्तान-रशिया युद्ध हे ओस्मानी साम्राज्यरशियन साम्राज्य यांत लढले गेलेले युद्ध होते. यात रशियाचा विजय झाला.