रतिचित्रणात काम करणाऱ्या कलाकारांना रतिकलाकार (porn star) म्हणतात.