रंजना लिपी ही नेपाळी भाषेची अधिकृत लिपी आहे. ही लिपी ब्राह्मी लिपीवर आधारित असून या लिपीचे देवनागरी लिपीशी साम्य आहे.