यु.एस.एस. व्हॉयेजर हे स्टार ट्रेक कथानकातील एक काल्पनिक अंतराळ यान आहे. जीन रॉडेनबेरी यांनी १९६० मध्ये स्टार ट्रेक या नावाने, एका काल्पनिक ब्रह्मांडाची रचना केली व स्टार ट्रेक कथानक बनवले.

हे सुद्धा बघासंपादन करा

  1. स्टार ट्रेक
  2. स्टार ट्रेक कथानकातील अंतराळयान

संदर्भसंपादन करा

बाह्य दुवेसंपादन करा

  1. यु.एस.एस. व्हॉयेजर - मेमोरी-आल्फा वेबसाईटवर