युसुफ आदिल शाह

आदिल शाही

युसुफ आदिल शाह (इ.स. १४५९ - इ.स. १५११) हा आदिलशाही सल्तनतीचा संस्थापक होता.