युरेशियन कोरल किंवा कोरल, घोंघल्या फोडया टीलवा, बडी टीलवा, मोठा पाणलावा, साईत्र बाड्डा, चाउंग, करढोक, पोचा, बक, सिस, करडी कुरवळ, कुरल किंवा मोठा टीलवा (इंग्लिश:Eurasian Curlew; हिंदी:गुनियार, गोंध, गौर, बडा गुलीन्दा) हा एक पक्षी आहे.

युरेशियन कोरल

हा पक्षी आकाराने मोठया कोंबडीएवढा असून रंग वाळूसारखा गडद उदी असतो. हा जलचर पक्षी आहे. त्यावर काळ्या, पिंगट व बदामी रंगाच्या काडया व ठिपके असतात आणि पाठीखालचा व शेपटीजवळचा भाग पांढरा असतो. उडताना हे पांढरे डाग ठळक दिसतात. आतल्या बाजूला वळलेली लांब, बारकी चोच लक्षणीय असते. नर मादी दिसायला सारखेच असतात.

वितरणसंपादन करा

ते भारत, श्रीलंका, मालदीव, लक्षद्वीप, अंदमान आणि निकोबार बेटांत हिवाळी पाहुणे असतात.

निवासस्थानेसंपादन करा

ते दलदली, समुद्रकिनारे आणि चिखलाणी अश्या ठिकाणी वास्तव्य करतात.

चित्रदालनसंपादन करा

संदर्भसंपादन करा

  • पक्षिकोश - मारुती चितमपल्ली