युजीन विग्नर

भौतिकशास्त्रातील नोबेल पारितोषिकविजेता शास्त्रज्ञ.

युजीन विग्नर हे शास्त्रज्ञ आहेत.

युजीन विग्नर

युजीन विग्नर
पूर्ण नावयुजीन विग्नर
कार्यक्षेत्र भौतिकशास्त्र
पुरस्कार भौतिकशास्त्रातील नोबेल पारितोषिक

जीवन संपादन

संशोधन संपादन

पुरस्कार संपादन

बाह्यदुवे संपादन