म्स्तिस्लाव्ह रोमानोव्हिच

म्स्तिस्लाव्ह रोमोनोव्हिच (?? - १२२३) हा क्यीवचा राज्यकर्ता होता.

याने १२२१ साली चालून आलेल्या हंगेरीच्या सैन्याचा पराभव केला. नंतर चंगीझ खानाचे विश्वासू सरदार सुबदेई आणि जेबे यांनी याच्या राज्यावर स्वारी करून लुटालूट केली.