मुख- तोंड तोडांतील अवयवांच्या शस्त्रक्रियांना मैखिक शस्त्रक्रिया म्हणतात.

मौखिक शस्त्रक्रिया- दातांची शस्त्रक्रिया