मोह (निःसंदिग्धीकरण)

(मोह या पानावरून पुनर्निर्देशित)
  • मोह (वृक्ष) - ग्रामीण भागातील एक बहूपयोगी वृक्ष, आदिवासींचे दैवत.
  • मोह (भावना) - मानवी मनात उद्भवणारी एक भावना.