मोरोपंत तांबे हे झाशीची राणी लक्ष्मीबाई यांचे वडील होते. हे मूळचे साताऱ्याचे होते.