इ.स. १२०० ते १५०० दरम्यान ईस्टर बेटावरील रापा नुई लोकांनी एका पाषाणात कोरलेल्या भव्य मानवी आकाराच्या शिल्पांना मोअई असे म्हणतात. सर्वांत उंच पुतळा ३३ फूट आणि सर्वांत जड ८६ टन जड आहे.

मोअई शिल्पे