मॉइनमॉइन हे एक विकि सॉफ्टवेर आहे. ते पायथॉन या भाषेत विकसित केले गेले आहे.