मेलनेशिया प्रदेशाचा नकाशा

मेलनेशिया हा ओशनिया खंडातील एक भौगोलिक प्रदेश आहे.