मेलनेशिया हा ओशनिया खंडातील एक भौगोलिक प्रदेश आहे.

मेलनेशिया प्रदेशाचा नकाशा