मेंफिस प्राचीन इजिप्तच्या राजधानीचे शहर होते. हे शहर सध्याच्या कैरोच्या दक्षिणेस होते.