एक मुलगी ही जन्मापासून ते बालपण आणि पौगंडावस्थेत जन्मलेली स्त्री आहे जेंव्हा ती एक स्त्री बनते तेंव्हा प्रौढपणाची प्राप्ती होते. मुलगी ही एक तरुण स्त्री आहे असे म्हटले जाऊ शकते, आणि ती बहुधा मुलगीसाठी समानार्थी शब्द म्हणून वापरली जाते. कोणत्याही समाजात मुलींचे उपचार आणि स्थिती सहसा त्या संस्कृतीच्या स्त्रियांच्या स्थितीशी निगडीत आहे.

Young Indian girl, Raisen district, Madhya Pradesh

व्युत्पत्ती

इंग्रजी शब्द मुलगी प्रथम १२५० ते १३०० च्या दरम्यान मध्ययुगामध्ये दिसली आणि एंग्लो-सॅक्सन शब्द गेरली (तसेच स्पेलिंग गेरले किंवा गरुल) आली.ॲंग्लो-सॅक्सन शब्द गेरला म्हणजे अर्थ किंवा कपडाच्या वस्तू देखील काही अर्थाने एक माऊंटेन म्हणून वापरले गेले आहेत.

१५३० पासून मुलीचा अविवाहित असा अर्थ आहे. १८९२ मध्ये मुलगी-मैत्रिणीची पहिली ओळख झालेली आहे आणि मुलगी पुढील दरवाजा आहे, ती म्हणजे पौगंडावस्थेतील स्त्री किंवा तरुण स्त्री, ज्याला एक प्रकारचे आकर्षक अपील करता येईल.