मुरूड (निःसंदिग्धीकरण)

(मुरुड या पानावरून पुनर्निर्देशित)


या निःसंदिग्धीकरण पानावर एकाच शीर्षकाबद्दलच्या (किंवा एकसारख्या वाटणार्‍या शीर्षकांबद्दलच्या) लेखांची यादी आहे.
जर तुम्ही मराठी विकिपीडियावरील अंतर्गत दुव्यावरुन या पानावर आला असाल तर, स्रोत पानावर वापरलेल्या दुव्याचा अभिप्रेत अर्थ पाहून त्या लेखात, यापैकी योग्य तो दुवा घालावा.


  • मुरुड (आजरा तालुका, कोल्हापूर जिल्हा)
  • मुरुड (दापोली तालुका, रत्‍नागिरी जिल्हा)
  • मुरूड (मुरुड तालुका, रायगड जिल्हा)
  • मुरुड (लातूर तालुका, लातूर जिल्हा)
  • मुरुड अकोला (लातूर तालुका, लातूर जिल्हा)
  • मुरुड (पाटण तालुका, सातारा जिल्हा)
  • मुरुड (कराड तालुका, सातारा जिल्हा)

यांशिवाय महाराष्ट्र-कर्नाटकांत मुरुडगहल्ली, मुरुडगौडनपल्य, मुरुडमुर्हू, मुरुडागोप, मुरुडी, मुरुडीकुपुडा, मुरुडे, मुरुडेश्वर, वगैेरे नावाचीही गावे आहेेत.