मिलीमीटर

(मिलिमीटर या पानावरून पुनर्निर्देशित)

मिलिमीटर हे अंतरमापनाचे एकक आहे.

१ मिलिमीटर = १/१,००० मीटर.