एखाद्या घटनेबद्दल किंवा हकीगतीबद्दलची माहिती दर्शविणारा चित्रपटास माहितीपट' म्हणतात.