२००३च्या स्पेस शटल कोलंबियातील यात्री.

मायकेल पी. ॲंडरसन