माधव कंदली हे असमीया भाषेतील कवी होते. त्यांनी वाल्मीकी रामायणाचा असमियात अनुवाद केला.