माउस हे संगणकाला माहिती पुरवण्याचे एक उपकरण आहे. आधुनिक संगणकांचे माउस हे एक अविभाज्य अंग होउन बसले आहे. जगातील सर्वप्रथम माउस १९८१ साली झेरॉक्स कंपनीने तयार केलेल्या संगणकात वापरला गेला. माउसला X-Y Position इंडिकेटर हे मूळ नाव आहे.

आधुनिक माउस: २ बटणे व पान सरकविण्याचे चाक
आधुनिक यांत्रिकी माउसची अंतररचना